- 18Horse 賽馬投資研究院 - https://18horse.com -

2016 3月23日戰績

18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。
努力不懈,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 3串7 場次 18Horse 貼士 彩池 金額 派彩 收益 純利/淨損
貼士1 過關 1 1得利多+2大勇士 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
貼士2 過關 1 1得利多+8大天龍 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
貼士3 過關 1 2大勇士+8大天龍 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
貼士4 過關 2 3恆駿寶駒+5金碧旺旺 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
貼士5 過關 2 3恆駿寶駒+7怡德 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
貼士6 過關 2 3恆駿寶駒+8白玉凱旋 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
貼士7 - 4 7花紅+1聰明申報 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
貼士8 - 4 7花紅+8忠心義氣 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
貼士9 - 4 7花紅+11氣勢如虹 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
貼士10 過關 6 2歡樂小子+1新妙星 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
貼士11 過關 6 2歡樂小子+8海都巨星 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
現場1 - 8 9段段有+3舖舖旺 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
現場2 - 8 9段段有+4光芒再現 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
現場3 - 8 9段段有+5慷慨寶 連贏 $1000 $0 $0 -$1000
共計 -$14000

3×7 連贏過關戰績

過關投資金額 共47 注 X $50 注 = 總共 $2350
派彩 $0
純利/淨損 淨損 $2350
備註 過3關可達數十萬

每賽日總投資不會超過 $20000。建議獨贏$2000、位置$2000、連贏$1000、
位置Q$1000,3×7連贏過關$50。資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持鎮定,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!

 

 

18Horse 專業賽馬投資學問,長跟長勝,會員輕鬆致富!
日馬 夜馬
賽馬貼士公報時間 賽事日早上12時後 賽事日下午6時後
賽馬貼士提供 約4-6場 約3-5場
過關賽馬貼士 3場 3場
現場貼士提供 約0-2場 約0-2場
每賽日總投資 不會超過 $20000 不會超過 $20000
每賽日可能虧損 -$20000 -$20000
每月目標盈利 約$100000 約$100000
今季實際盈利/虧損 請參考累積盈利/虧損 請參考累積盈利/虧損
立即訂購,感受經常贏錢的樂趣。 [1]

溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。